De School

LIFE! is een kleinschalige, democratische school voor primair- en voortgezet onderwijs. De school is er voor jonge mensen van 4 tot 21 jaar en sluit aan bij het zelflerend vermogen. Op school wordt zowel Engels als Nederlands gesproken. LIFE! gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens, van onze aangeboren drang tot ontdekken en leren, tot onderzoeken, vaardigheden willen verwerven en kennis opdoen. Mensen leren van nature graag, als wij ons innerlijk bewogen voelen komen we in actie en willen we alles waar we interesse in hebben tot ons nemen. Daarom geven de studenten zelf, in overleg met hun begeleider, vorm aan hun eigen leerproces bij LIFE!.

LIFE! is een particuliere school; een zogeheten B3 school. Dit houdt in dat LIFE! vrij is om het onderwijs vorm te geven zoals LIFE! dit voor ogen heeft. LIFE! is om principiƫle redenen een B3 school en krijgt daarom geen overheidssubsidie. De onderwijsinspectie bezoekt LIFE! en kijkt of er aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Gelukkig is de onderwijsinspectie erg enthousiast en heeft LIFE! in oktober 2015 een positief bindend advies gekregen om onderwijs te verzorgen voor primair- en voortgezet onderwijs. Deze kunt u hier downloaden.