Aanmeldprocedure

De intakeprocedure bij LIFE! bestaat uit een aantal stappen.

  • Bezoeken Open Dag (optioneel)
  • Open Uurtje
  • Intake gesprek
  • Kijkperiode
  • Door de schoolkring
  • Startgesprek

Open uurtje

Vanaf april 2016 houden we weer Open Uurtjes op de nieuwe locatie. Tijdens een Open Uurtje komen ouders/verzorgers met hun kind(eren) op bezoek bij LIFE! om zo een eerste indruk te krijgen en vragen te stellen.
Geeft dit bezoek aanleiding om verder te willen gaan bij LIFE!, dan volgt een intakegesprek.

Intake gesprek

Wanneer er een intake gesprek wordt afgesproken krijgen ouders/verzorgers een intakeformulier toegezonden. Deze dienen zij uiterlijk twee dagen voor het gesprek te retourneren. Tijdens het intakegesprek staat de motivatie om te kiezen voor LIFE! van ouders/verzorgers en kind centraal. Ook wordt er ingegaan op de schoolgeschiedenis, als die er al is. Aan het eind van dit gesprek worden afspraken gemaakt voor de kijkperiode.

Kijkperiode

Een kijkperiode bij LIFE! duurt 4 weken. Tijdens deze kijkperiode is de aankomend student 1 tot 4 dagen aanwezig op school. Wij adviseren om minimaal 2 dagen per week mee te draaien om een compleet beeld te krijgen van het reilen en zeilen binnen de school. Kinderen die al een school bezoeken, blijven gedurende de kijkperiode ingeschreven op de huidige school. De dagen dat zij niet bij LIFE! zijn, gaan zij ook gewoon naar hun huidige school. LIFE! zorgt voor communicatie middels een brief naar de huidige school over deze werkwijze.

Voor jonge mensen die voor het eerst naar school gaan hebben we een opbouwende kijkperiode. Het is namelijk wennen voor het hele gezin. In dit document kunt u de visie van LIFE! lezen over de kijkperiode bij 4/5 jarige. Daarnaast stellen we in overleg met ouders/verzorgers vast op welke wijze we een goede start kunnen vormgeven. Kijkstudenten betalen 30 euro per dag dat ze komen ‘kijken/wennen’.

Door de schoolkring

Aan het eind van de kijkperiode wordt in de schoolkring de kijkperiode van de student besproken. De aankomende student, medestudenten en stafleden kijken terug op de periode en geven feedback. We gebruiken de vier NVC stappen: observatie, gevoel, behoefte en verzoek om feedback te geven aan de student of zaken aan te geven die van belang zijn.

Hierna volgt een voorstel om de student aan te nemen op LIFE!. Als iedereen consent is met de komst van de nieuwe student wordt de student welkom geheten.

Startgesprek

Na consent van de schoolkring is er nog een startgesprek met tenminste één staflid, beide ouders/verzorgers en de student. We wisselen ervaringen uit en besluiten of alle drie de partijen zich kunnen vinden in de keuze voor LIFE! als volgende stap. Als dat het geval is worden afspraken over starten bij LIFE! gemaakt.