Basisonderwijs

Bij LIFE! kun je spelen, lessen volgen of uitproberen zoals; rekenen, informatica, toneel, Japans, wiskunde of seksuele voorlichting.  Je kan meedoen met projecten, meegaan met uitstapjes, hutten bouwen, op onderzoek gaan in het Twiske, koken en nog veel meer. Op LIFE! mag je zelf bepalen wat je wilt leren, hoe je dit wilt leren en met wie je dit wilt leren. Samen met je mentor breng je dit in kaart. Op LIFE! zijn er geen klassen, krijg je les in kleine groepjes of alleen in de verschillende ruimtes in het gebouw of buiten.

Basisschool

 

De studenten vanaf 7 jaar hebben een eigen ruimte de bouwkamer, die ze zelf mogen inrichten zoals ze willen. Hier wordt vooral ontdekkend- en spelenderwijs geleerd. Er wordt samen gespeeld, er is ruimte om je af te zonderen, je mag zelf beslissen wanneer je buiten wil zijn of gaat eten, je kan ervoor kiezen dezelfde lessen als je vrienden te volgen of om je eigen weg te gaan. De school heeft verschillende ruimtes met grote tafels waar de lessen en activiteiten plaatsvinden en je samen of alleen kunt werken aan projecten, opdrachten of gezamenlijk kunt lunchen. De school heeft ook  zelfsstudieplekken waar je in rust en stilte kunt werken.

 

  Samen met je mentor bespreek je wat je wil leren zoals; schrijven, lezen, schilderen, koken, gitaar en/of rekenen en worden er activiteiten en lessen ingevuld op je persoonlijke lesrooster. Je kunt ook aansluiten bij lessen en activiteiten die worden aangeboden door vakdocenten zoals aardrijkskunde, Spaans, toneel, Japans en muziek. Regelmatig ga je samen met je mentor bespreken wat je hebt gedaan en wat je nog meer wilt leren op school. Twee keer per jaar is er een driehoeksgesprek met jou, je mentor en je ouders waarin we kijken wat jouw plannen zijn en welke lessen of activiteiten je zou willen doen. We geven allemaal onze visie op hoe het met jou gaat bij LIFE!

 

 

 

 

 

 

BSO

We bieden geen buitenschoolse-opvang.

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Wanneer de student zijn schoolloopbaan bij LIFE! wil voortzetten en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs binnen LIFE! hoeven er geen verdere acties ondernomen te worden. De doorstroomt wordt intern binnen LIFE! geregeld.
Als een student ervoor kiest om het voortgezet onderwijs elders te volgen zullen de student (rond de leeftijd van 10-11 jaar) de mentor, en de ouders samen kijken naar de noodzakelijke vereiste toelatingseisen van de desbetreffende school. Samen zullen zij een studieplan opstellen om dit doel te bereiken.

Ik wil naar een spelen-school

Tweede in reeks van persoonlijke verhalen door ouders over het democratische onderwijs en de rol van de ouderkring.  Xavier is een open, toegankelijk, sociaal kind en maakt heel makkelijk met iedereen contact. Als hij naar school gaat verandert hij. Hij sluit zich af...