Basisonderwijs

Op LIFE! kun je lekker spelen, lessen uitproberen en volgen zoals rekenen en taal, meedoen met projecten, springen op de trampoline, meegaan met uitstapjes, hutten bouwen, op onderzoek gaan in het Twiske, helpen op de boerderij, koken en nog veel meer. Op LIFE! mag je zelf bepalen wat je wilt leren, hoe je dit wilt leren en met wie je dit wilt leren. Samen met je mentor breng je dit in kaart. Op LIFE! zijn er geen klassen en krijg je les in kleine groepjes of alleen in de verschillende ruimtes in het gebouw of buiten.

Kleuters

Voor de jongste studenten op LIFE! is er een aparte ruimte  in de school waar ze naar hartenlust mogen spelen. Er is van alles te doen: kleuren, verkleden, schilderen, een knikker- of treinbaan bouwen, boekjes lezen, in de huishoek of met Lego en Kapla spelen. Je mag zelf beslissen waarmee je wilt spelen en of je aansluit bij de gezamenlijke activiteiten zoals muziek, voorlezen, tuinieren en kunst. De jongste studenten zijn vrij om op onderzoek uit te gaan in de school en aan te sluiten bij activiteiten waar ook oudere studenten aan meedoen.
Alle studenten op LIFE! volgen hun persoonlijke ritme en worden gestimuleerd om naar hun eigen lichaam te leren luisteren. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze eten en drinken, rustig een boekje willen lezen of buiten op de trampoline willen springen.

Basisschool

De studenten vanaf 7 jaar hebben een eigen ruimte die ze zelf mogen inrichten zoals ze willen. Hier wordt vooral ontdekkend- en spelenderwijs geleerd en worden er vaak tenten gebouwd van allerlei materialen en voorwerpen.
De school heeft verschillende ruimtes met grote tafels waar de lessen en activiteiten plaatsvinden en je samen of alleen kunt werken aan projecten, opdrachten of gezamenlijk kunt lunchen. De school heeft ook een stilte ruimte waar je in rust en stilte kunt werken.

Samen met de mentor bespreekt de student wat hij wil leren zoals; schrijven, lezen, schilderen, koken, gitaar en rekenen en worden er activiteiten en lessen ingevuld op je persoonlijke lesrooster. Je kunt ook aansluiten bij lessen en activiteiten die worden aangeboden door vakdocenten zoals aardrijkskunde, Spaans, toneel, Japans, typecursus en muziek. Elke periode ga je samen met je mentor en ouders bespreken wat je hebt gedaan en wat je nog meer wilt leren op school.

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Wanneer de student zijn schoolloopbaan bij LIFE! wil voortzetten en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs binnen LIFE! hoeven er geen verdere acties ondernomen te worden. De doorstroomt wordt intern binnen LIFE! geregeld.
Als een student ervoor kiest om het voortgezet onderwijs elders te volgen zullen de student (rond de leeftijd van 10-11 jaar) en de mentor samen kijken naar de noodzakelijke vereiste toelatingseisen van de desbetreffende school. Samen zullen zij een studieplan opstellen om dit doel te bereiken.

BSO

Vanaf 2018 hopen we starten met een integrale BSO voor studenten tot 13 jaar. Momenteel zijn we druk bezig met het opstart traject van de BSO. Meer informatie over de BSO volgt. Wanneer de BSO start heeft dit invloed op de ouderbijdrage voor studenten tot 13 jaar en de schooltijden. Voor meer informatie hierover kun u contact opnemen met LIFE!.