Inspectie en monitoring

LIFE! is een particuliere school; een zogeheten B3 school. Dit houdt in dat LIFE! vrij is om het onderwijs vorm te geven zoals LIFE! dit voor ogen heeft. LIFE! is om principiële redenen een B3 school en krijgt daarom geen overheidssubsidie. De onderwijsinspectie bezoekt LIFE! en kijkt of er aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Gelukkig is de onderwijsinspectie erg enthousiast en heeft LIFE! in oktober 2015 een positief bindend advies gekregen om onderwijs te verzorgen voor primair- en voortgezet onderwijs. 

Op LIFE! zijn alle stafleden mentor van studenten. De mentoren en in toenemende mate de student houden samen de leervragen en de voortgang bij in het online leerlingvolgsyteem Spectrovita. Ouders/verzorgers en studenten hebben zelf ook toegang tot dit systeem en kunnen de leerlijnen met daarin de kerndoelen van de overheid en dagverslagen lezen. Ook ouders/verzorgers en studenten kunnen zelf dagverslagen schrijven in dit systeem.

Daarnaast vinden er minimaal twee keer per schooljaar driehoekgesprekken plaats met ouders/verzorgers, beide mentoren en de student waarin alle partijen terugblikken op de afgelopen periode, leervragen inventariseren en nieuwe plannen maken.

Blogs over de inspectie

Het was net een gewone dag

'Ik ga het gewoon aan Marieke vragen', zegt ze tegen haar vriendin en loopt naar me toe. 'Marieke, hebben de inspecteurs nog iets gezegd over wat er beter moet, waar we aan moeten werken?' 'Nee, ze hebben niets gezegd. Ze waren tevreden over wat ze gezien hebben....

Inspectie, afscheid en terugblik

Het was een wat aparte dag, omdat de inspectie kwam. Maar jammer genoeg was daar voor mij niet veel van te merken. Jammer, omdat ik hoopte dat ze ook in gesprek zouden gaan met leerlingen. Ik denk dat het dan duidelijker is waarom het zo belangrijk is dat er dit soort...

We zijn goedgekeurd door inspectie!

Op 27 oktober zijn we bezocht door twee inspecteurs, voor primair en voortgezet onderwijs. We zijn goedgekeurd voor PO en VO! Beide inspecteurs waren enthousiast over hetgeen we in zo’n korte periode hebben bereikt. Een enthousiast team van bevoegde leerkrachten, een...