Jaarkalender

Tip: in je eigen agenda!

Bewaar de LIFE! agenda in je eigen Google agenda. Druk onderaan de agenda op de knop + Google Agenda.

Toelichting

Ouderinfo-bijeenkomst
Om meer informatie met ouders te delen en hen de gelegenheid te geven staf, leerkrachten en elkaar te ontmoeten in een sociale context, gaan we elke twee maanden een ouderinfo-bijeenkomst organiseren.

Ouderkring
De Open space (ouderkring) is bedoeld om als ouders met elkaar van gedachten te wisselen, van en met elkaar ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Visiedagen
Visiedagen zijn voor alle schoolkringleden toegankelijk. Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de visiedag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag.