Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor zowel PO- als VO studenten is vastgesteld op 4200,- voor het schooljaar 2017-2018. Het bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd of éénmalig met 5% korting.