Voortgezet Onderwijs in Landsmeer

VMBO-T, HAVO, VWO of Portfolio ontwikkeling

Van 11 tot 21 jaar

Door het jaar heen instroom mogelijk

Flexibele schooltijden en vakantiedagen

Basisschool en middelbare school ineen

Voortgezet Onderwijs

Wat wil je leren? Wat en wie heb je nodig om dat te bereiken? Dit zijn de vragen die centraal staan op LIFE! Op deze school bepaal je zelf wat je wilt leren en hoe je dit gaat vormgeven. Op deze school wordt je onderdeel van de gemeenschap en ga je samen met je mentor en medestudenten aan de slag. Je kunt lessen volgen zoals wiskunde, Engels, biologie en Nederlands en toewerken naar een examen. Je kunt ook aansluiten bij lessen, projecten en activiteiten zoals creatief schrijven, een film maken, muziek produceren, het tafeltennis toernooi en Japanse les.
Op LIFE! zijn er geen verplichte vakken. Samen met je mentor en ouders bespreek je in een driehoeksgesprek wat je wilt leren, wat je nodig hebt om dit te bereiken en in welk tijdspad. Zo stippel je stap voor stap een bewegende individuele leerroute uit die steeds in dialoog aangescherpt of veranderd wordt.

Op LIFE! besluiten de studenten zelf welke lessen ze volgen. Wil je een les volgen bij een vakdocent? Dan ga je zelf, of samen met je mentor, in gesprek met de vakdocent en maak je een afspraak voor de les. Deze les komt dan in je persoonlijke lesrooster.

Staatsexamens

Bij LIFE! is het mogelijk dat je toewerkt naar een volledig diploma (VMBO T, HAVO of VWO). Je volgt lessen bij vakdocenten op LIFE!, oefent met proefexamens en via de jaarlijkse staatsexamens haal je deelcertificaten die je uiteindelijk inwisselt voor het diploma. Je kunt je examens verdelen over een aantal jaren en je per schooljaar focussen op één of meerdere vakken.

Je kunt ook alleen een aantal deelcertificaten halen en de school met een samengesteld portfolio verlaten. In een driehoeksgesprek bespreek je hoe je de afronding van je schoolloopbaan op LIFE! gaat vormgeven. Wil je meedoen aan het eindexamen? Dan schrijf je je in december online in en doe je in datzelfde schooljaar het staatsexamen. Een staatsexamen bestaat vaak uit een schriftelijk examen in mei/juni en een mondeling- of praktijkexamen in het begin juli/augustus.