Democratisch Onderwijs in Amsterdam

.ttVrijheid en verantwoordelijkheid

Democratisch onderwijs biedt veel vrijheid. Je bepaalt zelf wat je wilt leren, hoe je wilt leren en wanneer je wilt leren. Hoe meer vrijheid je hebt, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt. Voor jezelf en je toekomst.
Dat is niet altijd even gemakkelijk en daar helpen we jou bij.

Bij DSA gaan wij ervan uit dat iedereen van nature nieuwsgierig is en wil leren. Vooral wanneer je de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wat jouw interesses en talenten zijn.

DSA is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Studenten en docenten gaan bij ons gelijkwaardig met elkaar om en ieders mening telt. Samen leven leer je door samen te leven. Afspraken worden gemaakt en getoetst in speciaal daarvoor ingerichte kringen. Je bent onderdeel van de organisatie en vervult hier ook taken in, al doende lerend binnen de schoolafspraken.

Mentor- en de driehoeksgesprekken

Natuurlijk zijn er ook lessen. Samen met je mentor en je ouders bespreek je in driehoeksgesprekken wat je wilt leren, wat je nodig hebt om dit te bereiken en in welk tijdspad. Zo stippel je stap voor stap een leerroute uit. 
Jij bepaalt wat en hoe je wilt leren. Daarbij is het belangrijk dat je je houdt aan de afspraken die je met anderen maakt. Dus wanneer je in overleg met je mentor een planning hebt gemaakt waarin je bepaalde vakken op bepaalde tijden gaat volgen, is het de verwachting dat je je daar aan houdt. Veranderingen in je plannen bespreek je in mentorgesprekken en met je docenten zodat het voor iedereen helder is.

De klassen zijn klein, elke leerling werkt op zijn of haar eigen tempo en niveau. 

Diploma halen op je eigen manier

Bij DSA kun je je diploma halen op vmbo, havo of vwo niveau. Je kunt er ook voor kiezen om deelcertificaten te halen. Maar niets is verplicht. Je kunt lessen volgen bij vakdocenten, oefenen met proefexamens en via de jaarlijkse staatsexamens deelcertificaten halen die je uiteindelijk inwisselt voor een diploma. Het is ook mogelijk om je examens te verdelen over een aantal jaren en je per schooljaar te focussen op één of meerdere vakken waar je eindexamen in doet.

Staatsexamens

Wil je meedoen aan het eindexamen? Dan schrijf je je in december online in en doe je in datzelfde schooljaar het staatsexamen. Een staatsexamen bestaat vaak uit een schriftelijk examen in mei/juni en een mondeling- of praktijkexamen in juli/augustus. Alle informatie is te vinden op de officiële site van de overheid.

Wij zien vakken volgen en examens doen als een onderdeel van leren, niet als de hoofdmoot. Ons doel is een studenten zich ontwikkelen tot iemand die zijn eigen gewicht draagt, zorg draagt voor anderen en verantwoordelijkheid neemt voor het geheel.

 

Vakken

Wij bieden de meeste vakken aan waarin je eindexamen kunt doen. Naast deze vakken worden andere vakken en activiteiten aangeboden op basis van de behoeftes van de leerlingen. Als er geen docent is om een gewenste vak of activiteit te geven dan onderzoeken we samen hoe we dit mogelijk kunnen maken. Er zijn geen verplichte vakken.
Vakken waaruit jij kunt kiezen zijn oa:
Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde A, B, C, NaSK, scheikunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, economie, management en organisatie, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, informatica, Spaans, Duits, Frans, kunst Algemeen, tekenen.
Overige activiteiten zijn oa:
aerial yoga, muziek, theater, koken, programmeren, japans, fitness, voedingsleer, sterrenkunde, filosofie, naailes, minecraft les of andere activiteiten die jij graag zou willen doen of leren!

Portfolio ontwikkeling

Sommige leerlingen kiezen ervoor om talenten en vaardigheden te ontwikkelen die niet passen binnen een diploma. Wat zijn jouw talenten? Misschien wil je ondernemer worden, kunstenaar, tattoo artist, music producer, personal trainer, of iets anders? Bij DSA kunnen we je begeleiden met het ontwikkelen van een portfolio zodat je hier naartoe kunt werken.

Afronding en Eind certificaat

In je laatste driehoeksgesprek, bespreek je hoe je de afronding van je schoolloopbaan op DSA gaat vormgeven. Als afsluiting krijg je een certificaat, met DSA competenties en specifieke informatie over wat je bij DSA heb geleerd.